Hírek

Elérhetőségek

ADÓRENDELET VÁLTOZÁS! FIZETÉSI ÉS EGYENLEGÉRTESÍTŐ!

Tisztelt Adózóink!

Magánszemély adózók részére kiküldésre kerültek a helyi adók számlaegyenlegei és a befizetésére szolgáló csekkek. Kérjük, kísérjék figyelemmel postaládájukat, tárhelyüket!

Amennyiben az adófolyószámla egyenlege fizetési kötelezettséget mutat, kérjük ellenőrizze, hogy a fizetési kötelezettség 

ki nem egyenlített és esedékes (jellemzően korábbi évek) helyi adótartozás vagy

2024. március 18-ig fizetendő helyi adóelőleg.

Amennyiben 2024. március 18-ig fizetendő helyi adóelőleg és építményadó kedvezménnyel élni kívánnak, az életvitelszerűen Mogyoródon tartózkodás tényéről adatbejelentést nyújthatnak be az önkormányzati adóhatóság felé. 

Bejelentés benyújtásakor az a személy minősül adózónak, akinek a nevére érkezett az egyenlegértesítő. Az Önök adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban törli el a fizetendő építményadót. 

A kedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető:

https://mogyorod.asp.lgov.hu/nyilatkozat-az-eletvitelszeru-tartozkodasrol

A kitöltött nyomtatványt leadhatják ügyfélszolgálatunkon, elküldhetik postán vagy elektronikusan Ügyfélkapuról.

 

 

2024. január 1-jétől növekednek az életvitelszerűen Mogyoródon élő magánszemélyek építményadó és telekadó kedvezményei


Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. november 27-i ülésnapon döntött a helyi adókról szóló 25/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

  1. Építményadó

2024. január 1-jétől a magánszemély adóalanyt tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő és életvitelszerűn a lakhatását biztosító lakás, nem lakás célú épület után az eddigi 33 % adókedvezmény helyett 100 %adókedvezmény illeti meg a fizetendő építményadóból.

Az adókedvezmény változása miatt az érintett adózók rövidesen határozatot kapnak az önkormányzati adóhatóságtól, melyben a már előírt éves adók módosítása megtörténik. Ennek megfelelően a 2024. március 15-i és 2024. szeptember 15-i esedékességgel előírt adórészek csökkennek. A határozatok véglegessé válását követően a csökkenések az adózói adószámlákon is megjelennek.

 Az elfogadott önkormányzati rendelet módosulása miatt az adózóknak nem lesz többlet adminisztrációja, az önkormányzati adóhatóságunk a meglévő adatok alapján - hivatalból - fogja megváltoztatni az adókivetés nagyságát.


  1. Telekadó

2024. január 1-jétől telekadó tekintetében megváltozott a kedvezménnyel érintett adózók köre. Eddig magányszemély adóalanyok 33 % adókedvezményben részesülhettek.

Az új szabályok értelmében az életvitelszerűen Mogyoródon lakó magánszemély adóalanyt a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő telek után 100 % adókedvezmény illeti meg a fizetendő telekadóból. A kedvezményt egy ingatlanra vonatkozóan lehet érvényesíteni.

 

Fontos a telekadót érintően, hogy 2024. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyoknak/tulajdonosoknak, akik a telekadó kedvezménnyel élni kívánnak, az életvitelszerűen Mogyoródon tartózkodás tényéről adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az Önök adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja majd meg, vagy törli el a fizetendő telekadót, tehát az adózónak nem magának kell kiszámítani. Azért is fontos az adatbejelentést/nyilatkozatot megtenniük, mert ennek megfelelően változhat az Önök adófizetése.

 

Az Elektronikus önkormányzati portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / az adóbevallási, adatbejelentési információk menüpontban lehetőségük nyílik arra, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó adatbejelentéseit, kedvezmény iránti nyilatkozataikat megtegyék.

 

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy aki 2024. január 1. napjával telekadót érintő kedvezményt kíván igénybe venni, azoknak erre irányuló kérelmet kell benyújtani!

Kérelmet benyújthat 

  • személyesen Ügyfélszolgálatunkon

  • postai úton

  • elektronikusan Ügyfélkapuról.

A nyomtatvány honlapunkról ide kattintva letölthető.

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról ide kattintva letölthető.