Hírek

Elérhetőségek

Építéshatósági ügyek

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

Építésügyi Szolgáltatási Pont

NEM  építésügyi hatóság!

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok a következő feladatokat látják el:

Út, közterület használati engedély iránti kérelem

Fakivágási engedély kérelem

Előzetes szakhatósági engedély kérelem telekalakítási eng. eljáráshoz

Egyéb eljárás iránti kérelem

Iratmásolat kéréséhez, szakhatósági vagy előzetes szakhatósági kéréséhez, közútkezelői hozzájáruláshoz, tulajdonosi nyilatkozathoz, belterületbe vonási kérelem, egyéb igazolás kéréséhez, súlykorlátozás feletti járművek behajtási engedélyéhez, stb.