Hírek

Elérhetőségek

Irodák, ügyosztályok

Irodák

JEGYZŐ:
dr. Moldván Tünde                       28/540-716
moldvan.tunde@mogyorod.hu

ALJEGYZŐ:
Tenki Péter                                   28/540-716/270 mellék
tenki.peter@mogyorod.hu

TITKÁRSÁG:
Bereczkiné Tóth Veronika             28/540-716
titkársági referens                         06-30/663-9801
bereczkine@mogyorod.hu             

SZEMÉLYZETI ÉS IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Sohajdáné Króner Judit            28/540-716/230 mellék
kroner.judit@mogyorod.hu          06-20/287-6187

PÉNZÜGYI IRODA:
06-30/663-9805
fax: 28/540-705

Juhász András
irodavezetõ                                 28/540-716/200 mellék
juhasz.andras@mogyorod.hu       06-30/663-9842

Vargáné Kurfis Erika
csoportvezető                             28/540-716/180 mellék
kurfis.erika@mogyorod.hu

Cselőtei Lászlóné                      28/540-716/190 mellék
cseloteine@mogyorod.hu

Kovacs Anita                              28/540-716/190 mellék
kovacs.anita@mogyorod.hu

Zombor Gergelyné                    28/540-716/280 mellék
zombor.gergelyne@mogyorod.hu

Pénztár:
Kovácsné Stuhár Ilona              28/540-716/280 mellék
kovacsne@mogyorod.hu           06-30/240-5011

ADÓCSOPORT:
28/540-700
06-30/663-9804

Siklósi-Dutkay Csilla
csoportvezető                         28/540-716/140 mellék
siklosi@mogyorod.hu

Feladatkör: építmény, gépjármű, iparűzési, telekadó, adóellenőrzés

Sarkadyné Kertész Klára        28/540-716/140 mellék
sarkadyne@mogyorod.hu
Feladatkör: adóérték bizonyítvány, építmény, gépjármű, iparűzési, telekadó

Illés-Németh Anita                  28/540-716 140 mellék
illes-nemeth@mogyorod.hu
Feladatkör: adók módjára végrehajtás, építmény, gépjármű, iparűzési, telekadó

Lovasné Sleisz Mónika             28/540-716/140 mellék
sleisz.monika@mogyorod.hu

MŰSZAKI, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI  IRODA:
28/540-701
06-30/230-7648

Kigyosi Katalin                  28/540-716/240 mellék
irodavezető
kigyosi.katalin@mogyorod.hu

Kulcsár Nyina                         28/540-716/210 mellék
kulcsar.nyina@mogyorod.hu   
Feladatkör: építési, telekalakítási és közműfejlesztési eljárásokban szakhatósági engedélyek, önkormányzati területen végzett tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, burkolatbontási engedélyek, belterületbevonási ügyek, építési pont szolgáltatásai (e-építési napló, HÉSZ tanácsadás, stb.)

Bokros Attila                        28/540-716/210 mellék, 0630/663-9844
bokros.attila@mogyorod.hu

Kiss Zoltán Gábor                28/540-716/210 mellék
kiss.zoltan.gabor@mogyorod.hu

FŐÉPÍTÉSZ:
Marsalné Kovács Judit 
foepitesz@mogyorod.hu    
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján: 06-20/287-6187

IGAZGATÁSI IRODA (Dózsa György út 33. alatti épület):
06-30/663-9803

Kertészné Hegedűs Erika 
irodavezető                           28/540-716/250 mellék
kerteszne@mogyorod.hu
Feladatkör: oktatás, művelődés, kitüntetések, névhasználat, zenés-táncos rendezvények 

Bognár Ferencné                         28/540-716/100 mellék
bognar.ferencne@mogyorod.hu
Feladatkör: szociális ügyek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, köztemetés, települési támogatás, stb.), anyakönyvi ügyek (születés, halálozás, házasságkötés, névviselés, stb.) állampolgársági ügyek,

Tadics Attila                          28/540-716/103 mellék
tadics.attila@mogyorod.hu
Feladatkör: hagyaték, méhtartás, lakcímbejelentés, lakcímfiktiválás, állategészségügyi és állatvédelmi ügyek,

Kolip Kornélia                          28/540-716/110 mellék
kolip.kornelia@mogyorod.hu
Feladatkör: lakcím-nyilvántartás, birtokvédelem, hulladékgazdálkodási ügyek (illegális lerakás, közszolgáltatás igénybe nem vétele)

Varga-Petró Katalin
igazgatási ügyitnéző                           28/540-716/103 mellék
varga-petro.katalin@mogyorod.hu
Feladatkör: képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvezése, bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, ipari tevékenységek, telepengedély, szálláshely

IKTATÓ:
Perényi Krisztina                         28/540-716/120 mellék
perenyi@mogyorod.hu

Informatika (hétfő, szerda, pénteki napokon):
28/540-716/260 mellék

Zóka Ernő rendszermérnök   
Bobál Dániel informatikus