Hírek

Összes hír

Események

Összes esemény

Elérhetőségek

  • Számlaszám: Önkormányzat: 11600006-00000000-80747897 (Változott 2018. febr. 1-jétől!), adószám: 15730514-2-13; Hivatal számlaszáma:11600006-00000000-80756101, adószáma: 15391580-2-13

    Közösségi média: Mogyoród Facebook oldala

    Rendőrség: Kistarcsai Rendőrőrs Csányi József körzeti megbízott Mogyoród, Hungaroring út 2/A. (volt TSZ iroda) +36 30 958 16 24

    Polgárőrség: Mogyoród, Hungaroring út 2/A; +36 70 337 0980, +36 30 208 5468, +36 30 921 8276

    Közterületfelügyelet: -

  • Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Mogyoród Helyi Építési Szabályzata és Településszerkezeti Terve

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 13-án megtartott ülésén elfogadta Mogyoród településrendezési eszközeit, amelyek az elkövetkező évekre meghatározzák a településünk fejlődési irányát.

Mogyoród Nagyközség Településfejlesztési koncepciója a 409/2017.(IX.13.) határozattal, a Településszerkezeti Tervet a 410/2017.(IX.13.) határozattal lett elfogadva. A helyi építési szabályzat tárgyában a Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2017. (IX.18.) önkormányzati rendeletet alkotta meg a képviselő-testület, amely 2017. október 18. napjától hatályos.

Mit hol talál?:

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. (Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §)

A Településszerkezeti Terv (röviden: TSZT) a település főbb fejlesztési irányainak, alakításának, védelmének, a területfelhasználás módjának, valamint a műszaki infrastruktúra főbb elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakításának és elrendezésének meghatározására szolgál, összhangban az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénnyel.

A Helyi Építési Szabályzat (röviden: HÉSZ) az országos szabályokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének a felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos szabályokat állapítja meg.  A HÉSZ a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket szabályozza.