Hírek

Elérhetőségek

NATURA 2000 területek Mogyoródon - kezelési terv véleményezése

A Duna-Ipoly nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) a Veresegyházi-medence (azonosító szám: HUDI20055) Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítését végzi 2015-2016-ban, amelynek eredményeként a DINPI weboldalán ( http://www.dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek ) és mellékelt anyagok között is elérhetők a tervezetek és térképek.

A természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek, gazdálkodási tevékenységet folytatók, vagyonkezelők a fenntartási tervek tervezetével kapcsolatban észrevételt tehetnek 2016. szeptember 1-jéig a DINPI elérhetőségein.

A Natura 2000 hálózattal érintett ingatlanok helyrajzi számainak listáját és térképi lehatárolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. § és a Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek 5. melléklet 5.54.1. Mogyoród alpontjában találhatóak a Mogyoród közigazgatási területéhez tartozó területek, amelyek a mellékelt térképen piros vonallal körülhatároltan láthatóak. (A szaggatott vonal a közigazgatási határ, amelytől bal oldalon lévő két terület tartozik Mogyoródhoz.)

A készülő Natura 2000 fenntartási tervek, illetve az azokban foglalt megállapítások nem alkotnak majd kötelező érvényű szabályrendszert, ehelyett javaslatokat fognak tartalmazni annak érdekében, hogy a gazdálkodás során az érintett területek természetvédelmi célkitűzései is érvényre juthassanak.

A mogyoródi NATURA 2000 területek egy része egyben ex lege védett láp területek is! Ezen lápos területeken számos különleges növény található és szabadon látogathatóak (jelenleg növényzettel erősen körülnőtt területek), ugyanakkor hasznosítása a DINPI-vel előzetesen egyeztetendő!