Hírek

Elérhetőségek

Mogyoród Helyi Építési Szabályzata és Településszerkezeti Terve

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 13-án megtartott ülésén elfogadta Mogyoród településrendezési eszközeit, amelyek az elkövetkező évekre meghatározzák a településünk fejlődési irányát. A településrendezési eszközök azóta több alkalommal módosultak, így legutóbb 2021. április 7. napjával. A rendelet egyes időállapotai és a módosító rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár felületén megtalálhatóak.

Mogyoród Nagyközség Településfejlesztési koncepciója a 409/2017.(IX.13.) határozattal, a Településszerkezeti Tervet a 410/2017.(IX.13.) határozattal lett elfogadva. A helyi építési szabályzat tárgyában a Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2017. (IX.18.) önkormányzati rendeletet alkotta meg a képviselő-testület, amely 2017. október 18. napjától hatályos.

Mit hol talál?:

A Helyi Építési Szabályzat (röviden: HÉSZ) az országos szabályokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének a felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos szabályokat állapítja meg.  A HÉSZ a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket szabályozza, így ezen szabályoknak meg kell felelniük a tervezőknek, beruházóknak az építési tevékenység során.

Egy ingatlan beépíthetőségi feltételeit a következőképpen lehet megállapítani:

  1. Az ingatlan elhelyezkedése alapján ki kell keresni a HÉSZ 2. mellékletének szelvény kiosztásán, hogy az adott helyrajzi számú ingatlan melyik szelvényen található.

  2. Az 1. pontban kiválasztott szelvényszámnak megfelelő HÉSZ 2. melléklet szabályozási terv részlet letöltését és megnyitását követően rákeresünk az ingatlan helyrajzi számára a térképen nagyítva, majd a térkép mozgatásával.

  3.  Az ingatlan helyrajzi számának szabályozási tervrészleten történő megtalálását követően megkeressük a rá vonatkozó övezeti jelet, ami általában a legközelebb található (pl. Vt1, Lk-1, Má-f, stb.), de figyelni kell az övezeti határt jelölő piros pontokra vagy a közlekedési területekre, amelyek szintén övezeti határt képezhetnek.

  4. Az övezeti jel ismeretében a HÉSZ 1. mellékletében megkereshetjük az övezetre vonatkozó előírásokat, valamint a HÉSZ szöveges részében is találhatunk általános és részletes előírásokat.

A Településszerkezeti Terv (röviden: TSZT) a település főbb fejlesztési irányainak, alakításának, védelmének, a területfelhasználás módjának, valamint a műszaki infrastruktúra főbb elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakításának és elrendezésének meghatározására szolgál, összhangban az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénnyel. Az épület tervezése, engedélyezés során nem releváns.

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. (Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §) Az épület tervezése, engedélyezés során nem releváns.