Hírek

Elérhetőségek

Vallási hovatartozások Mogyoródon

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, a 2011-es népszámlálás során felmért adatok Mogyoródon:

Katolikus
Összesen római
katolikus
görög
katolikus
Ortodox keresztény
2921 2854 66 19
       
Református Evangélikus Izraelita Más vallási közösséghez,
felekezethez tartozik
579 134 8 120
Vallási közösséghez,
felekezethez nem tartozik
Ateista Nem kívánt
válaszolni,
nincs válasz
Mindöszesen
960 94 1602 6437