Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás településfejlesztésekről

A településen történő fejlesztésekre javaslat készült, melyet a mellékelt pdf. formátumban megtalálhatnak. Szabályozási javaslat az alábbi területekről feltöltésre került: Kótyis, Szentjakabi területek, Hungaroring körüli területek. A fejlesztés eléréséhez szabályozási terv készítése szükséges. A szabályozási terv készítésének folyamatába az érintett ingatlantulajdonosok bekapcsolódhatnak. A szabályozásban való együttműködést fejlesztési szerződésben rögzítik az érintettek az Önkormányzattal, és egyben a testület által meghatározott fejlesztési hozzájárulással segítik a szabályozási terv elkészíttetését.

A Képviselő-testület határozatot hozott a fejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározásáról (263/2015.(VII.30.) Kt. számú határozat. A fejlesztési hozzájárulás javasolt számítási módja:

telekterület*

0,8*

beépítési %*

500 Ft

 

80%-a teleknek

általában 20-25 lakófunkció, 30-40 gazdasági funkció esetén

 

A szabályozással kapcsolatos észrevételeiket, együttműködési szándékukat kérem jelezzék a főépítésznél a mucsine@mogyorod.hu e-mailcímen. Kérem a kapcsolatfelvevés érdekében az e-mailben elérhetőségüket – cím, telefonszám – adják meg.