Hírek

Elérhetőségek

Szabadtéri égetés szabályainak változása

Tisztelt Lakosság!

A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi kirendeltsége és Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának közös tájékoztatója a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban:

A veszélyhelyzet idején az önkormányzatok még rendelkezhetnek a belterületi szabadtéri égetés lehetőségéről és időpontjáról, azonban Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. december 31-ével a vonatkozó rendeletet hatályon kívül helyezte, melynek értelmében a belterületen végzett avar, kerti hulladék és minden egyéb hulladék szabadtéri égetése Mogyoród nagyközség területén szigorúan tilos.

Külterületen 2021. január 1-től az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ez irányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 1.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.