Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás ügyvezető állásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), mint a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) alapítója pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.)

ügyvezető

munkakörének betöltésére.

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása, a feladatok és hatáskörök konkrétabban a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg.

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
 • településüzemeltetéshez kapcsolódó menedzsment feladatok elvégzése;
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
 • Sportlétesítmények hatékony és gazdaságos üzemeltetése;
 • Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok betartása, temető működtetése (temetkezés kivételével);
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A vezetői megbízás időtartama: LEGKÉSŐBB 2021. május 31. napjától legfeljebb 5 év időtartamra, legfeljebb 3 hónapos próbaidő kikötése mellett. A megbízási szerződésben a próbaidő egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

A próbaidő kezdetét a megbízás napjától kell számítani.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség közgazdasági, gazdasági, környezetgazdálkodási vagy a feladathoz igazodó szakmai területen,
 • gazdasági társaságnál szerzett, legalább 1 év cégvezetői tapasztalat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési területen szerzett közép- és/vagy felsővezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • hulladékkezeléssel összefüggő korábbi tapasztalat,
 • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 15.

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület, Veszélyhelyzet esetén a Képviselő-testület nevében a Polgármester a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően bírálja el a pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), vagy e-mail útján a polgarmester@mogyorod.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni a következőt: „ügyvezető pályázat”.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mogyoród Nagyközség honlapja,
 • Mogyoród Nonprofit Kft honlapja,
 • Facebook
 • Mogyoród Ma honlapja,
 • Országos álláshirdetési online oldal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulovics Géza polgármester ad, a +36704120247-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilváníthassa.

Mogyoród, 2021. január 22.

Paulovics Géza Polgármester sk.