Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2020-2021. nevelési évre

Óvodai beiratkozás a

2020 - 2021 nevelési évre

Kedves Szülők!

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.”

Az Oktatási Hivatal 2020. március 27-én közétett ajánlásának figyelembe vételével a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő előzetes óvodai beiratkozás a Mogyoródi Pillangós Óvoda és Gesztenyés Tagóvodájában online módon történik.

A mogyorod.asp.lgov.hu/ovodai-beiratkozas-2020-2021-nevelesi-evre oldalon letölthető adatlapot kitöltve, aláírva 2020. április  20-ig az óvoda pillangos.ovoda@mogyorod.hu e-mail címére kérjük elküldeni.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvoda által kijelölt időpontokban kerül majd sor.

 Szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosítására
    alkalmas igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosítója és lakcímkártyája;
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
  • elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés
     

„Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.”  Aki ezt a lehetőséget választja, kérjük, jelezze felénk is a fentebb leírt e-mail címen!

 „Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.”

Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kapcsolatos engedélyeztetés kérelmezésére:

„A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.”

 Szülői teendők a gyermek további egy évig történő bölcsődei ellátásának kérelméhez:

„A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig kérjük jelezze gyermekének bölcsődében maradását az óvoda fele is (ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába) a fentebb írt e-mail címen!

 Szülői teendők, amennyiben éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést:

„A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.”

 „A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.”

 Azoknak a szülőknek, akiknek problémát okoz az internetes felületen való beiratkozás, az óvoda alábbi telefonos elérhetőségein tudunk segítséget nyújtani:

0620/315-98-53 Szikszai Éva megbízott óvodavezető

0630/663-98-13 Rákosi Lászlóné óvodatitkár

  

Szikszai Éva sk.

     megbízott óvodavezető

 Mogyoród, 2020. április 2.