Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató, Mogyoródi-patak szennyezése a szennyvíz-átemelő üzemzavarok következtében

Tisztelt Mogyoródiak!

A DMRV Zrt. Vezérigazgatóját 2021. január 8. napján megkerestük a Temető út és a Bajcsy-Zsilinszky út végénél található üzemeltetésükben lévő szennyvízátemelők gyakori szennyvízkiömlés okozta problémával kapcsolatban. Kértük, hogy tájékoztassanak minket a szennyvízkiömlés okáról, a kárelhárítás és a megelőzés érdekében megtett és a jövőben teendő intézkedéseikről.

A megkeresésünkre adott három oldalas válasz, az alábbiakban foglalható össze:

Szennyvízátemelők működésével kapcsolatos zavarok

„A Bajcsy-Zsilinszky és a Temető utcai szennyvízátemelőknél történt kiöntések hátterében alapvetően a szennyvízátemelők csapadékos időszakban kialakuló hidraulikai túlterhelődése, illetve – a szennyvízcsatorna hálózat szabálytalan használata következtében – a szennyvízátemelők meghibásodása áll.

A szennyvízhálózatban illegálisan bevezetett csapadékvizek jelentős többletterhelést, ebből kifolyólag meghibásodást okoznak az elvezető rendszeren, így a szennyvízátemelőknél is. A kiépítésre került ún. elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat hidraulikailag csak a mértékadó szennyvízmennyiségre lett méretezve, a csapadékvíz befogadására nem.

Továbbá a lakosság egy részének szabálytalan csatornahasználata révén különféle csatornaidegen anyagok (háztartási hulladékok, szálasanyagok, törlőkendők, stb.) jutnak a szennyvízelvezető hálózatba, így a közterületi szennyvízátemelők szívóterébe is, amely szivattyú dugulást okoz.”

A probléma megoldására a DMRV Zrt. tájékoztatása szerint, a Bajcsy-Zsilinszky utca szennyvízátemelőnél 2 db új - nagyobb szállítókapacitású - szivattyú beszerzését kezdeményezték, amelyek beépítésének várható határideje: 2021. április 30. A beépítés megtörténtéről külön értesíteni fogják az Önkormányzatunkat.

A DMRV Zrt. a nagyobb szállítókapacitású szivattyúk beépítéséig a jelenlegi szivattyúkat soron kívüli felújíttatását tervezi.

A Temető utcai szennyvízátemelőnél is elvégzik a hidraulikai felülvizsgálatot, ahol úgy ítélték meg, hogy itt elegendő lehet a szivattyúk felújítása.

Illegális csapadékvíz bevezetések megszüntetése

Ahogy az fent olvasható volt a Mogyoródi-patakba folyó szennyvíz egyik oka a szennyvízhálózatba bekötött vagy oda beengedett csapadékvíz.

A DMRV Zrt. néhány éve füstgáz generátoros módszerrel folyamatosan végzi a szennyvízhálózatba történő illegális csapadékvíz bevezetésének felderítését. Az illegális rákötésben érintett ingatlantulajdonosokat kötbér fizetésére kötelezi, valamint előírják a csapadékvizek szennyvízrendszerről történő lekötését. (Hatástalan intézkedés esetén hatósági eljárás is indulhat a szabálytalan bekötéssel érintett ingatlan tulajdonosával szemben.)

A szennyvízhálózat szabályos használata mindannyiunk és környezetünk védelme érdekében kiemelkedően fontos, ezért a csapadékvíz bekötések felszámolására ezúton hívom fel minden érintett figyelmét.

Továbbá felhívom a figyelmet a DMRV Zrt. honlapján megtalálható alábbi leírásokra, amelyek egyebek mellett tartalmazzák, hogy mit nem szabad a szennyvízhálózatba bejuttatni:

Csatorna használati kisokos - https://dmrvzrt.hu/static/internet/download/U72076_v1.pdf 

Felhasználó számára tilos – https://dmrvzrt.hu/hu/felhasznalo-szamara-tilos

 

Mogyoród, 2021.03.01.

Tisztelettel:
                                                                                                                                        Paulovics Géza sk.
                                                                                                                                         polgármester