Hírek

Elérhetőségek

Ingatlanhasznosítási felhívás Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 1590/36 hrsz-ú belterületi ingatlan tulajdonának értékesítésére.

INGATLANHASZNOSÍTÁSI FELHÍVÁS

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat tulajdonában álló, Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 1590/36 hrsz-ú belterületi ingatlan tulajdonának értékesítésére.

 

 

A felhívás tárgyát képező ingatlan (1590/36) adatai:

 • Az ingatlan 732 m2 „kivett beépítetlen terület” besorolású
 • Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 1/1 tulajdonában van,
 • gázcsonk és áram van a telken, ivóvíz és csatorna csak az utcában van
 • négy oldalról kerítéssel kerített
 • az utca másik oldalán nagyfeszültségű vezeték fut
 • A HÉSZ szerint Lke5 besorolású a telek, ami azt jelenti, hogy kertvárosias lakóterületek övezetébe sorolt. Szabadon álló épületet lehet rá építeni, a legnagyobb beépítettség mértéke 25 %.

 

A 697/2019 (XII.20.) Kt. határozat szerint az ingatlan kikiáltási ára bruttó 17.900.000, - Ft (nettó: 14.094.488, - Ft.).

 

A képen szöveg, térkép látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Az ingatlanok HESZ kivonata, Lke5 övezet

A 1590/36 hrsz. ingatlan Google térképe

 

 

Fotó az 1590/36 hrsz. ingatlanról

 

Az ingatlanról további információt Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kérhet (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., vagy a 0670/412 0246 telefonszámon, Bene-Lovászi Gabriella műszaki és vagyongazdálkodási ügyintézőtől)

 

 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott ajánlat érvénytelen.
 • Ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nyújtható be a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva elektronikus úton úgy, hogy az ajánlat megérkezzen 2020. február 7. péntek 12.00 óráig.
 • Az ajánlat elbírálásáról Mogyoród Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete dönt, ezért az ajánlatnak legalább 2020. február 28. napjáig érvényesnek kell lennie.
 • Az ajánlattevővel nem köthető szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
   

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési idő, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. a megajánlott vételi ár
 4. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 5. nyilatkozat Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával szembeni lejárt esedékességű köztartozás mentességről, illetve az esetleges szerződéskötésig a köztartozás megfizetéséről,
 6. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

 

 

Mogyoród, 2020. január 7.

Paulovics Géza

polgármester