Hírek

Elérhetőségek

Ingatlan hasznosítási felhívás Mogyoród,1979 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére (Lejárt pályázati határidő!)

Lejárt a pályázati határidő!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan értékesítésére

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat tulajdonában álló, Mogyoród 1979 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére, a 5/2020. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet szerint.

A felhívás tárgyát képező ingatlan adatai:

A hasznosításra megjelölt ingatlan 1979 hrsz. mérete 1013 m2. Természetben, Mogyoród Tölgyes településrészen, a Tölgyes utca 39. szám alatt található. Lke6 övezeti besorolású, „kertvárosias lakóövezet” övezetébe tartozik, melyre a Lakóterületek beépítésének szabályai vonatkoznak a 24. § -a szerint;

„Lakóterületen elhelyezett épület a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetésként

a) kereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) vendéglátó és szállás jellegű,

e) igazgatási, iroda és

f) sport

rendeltetésű akkor lehet, ha az építési telek megközelítését szolgáló út szabályozási szélessége legalább 12 m és a tevékenységgel összefüggően nem keletkezik a lakóterület rendeltetésszerű használatát zavaró nehézgépjármű-forgalom.

(3) Lakóterületen nem helyezhető el

a) üzemanyagtöltő állomás,

b) nem háztartási célú raktár épület.

(4) Lakóterületen a raktározás épületen kívül tilos.

(5) Lakóterületen a fő rendeltetésen felül

a) önálló melléképület rendeltetése lehet

aa) személygépkocsi tároló,

ab) háztartási célú tároló, fáskamra, nyárikonyha,

b) kiegészítő rendeltetésként

ba) állattartás,

bb) a védett településmagon kívüli, a gyorsforgalmi úttal határos vagy a gyorsforgalmi úttal határos közúttal határos telektömbökben a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú rendeltetés

céljára lehet építményt elhelyezni.

(6) Lakóterületen a közterületi vagy magánúti határtól számított 15 m-es sávban, fekvőtelken 8 m-es sávban csak fő rendeltetésű épület és támfalgarázs helyezhető el.

(7) Lakóterületen[1]

a) fekvőtelek esetében az előkert mélysége 3 m, a hátsókert mélysége 3 m - ha ezzel a szomszédos építési telkek beépíthetőségét nem lehetetleníti el -, akkor is, ha az 1. mellékletben az építési övezetre nagyobb érték van meghatározva;

b) az oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetekben

ba) az oldalkert 3 m-re csökkenthető akkor, ha az épület határoló falsíkjának távolsága a másik, beépített oldalhatártól mindenhol legalább 3 m

bb) a hosszabbik telekhatár mentén az előkert 3 m, olyan saroktelek esetében, amelynek egyik oldalkertje sem beépített, és

bc) a be nem épített oldalkert 3 m az olyan saroktelek esetében, amelynek mindkét előkertje 6 m.

A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg törvény alapján.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A Helyi Építési Szabályzat szerint, építési tevékenység engedélyeztetése előtt a az ingatlan tulajdonosának telekalakítási eljárást kell lefolytatnia a piros szabályozási vonal mentén.

Az ingatlan területére közmű nincs bekötve, de az utcában ivóvíz, csatorna, villany és gáz közművek érhetőek el.

Kerítéssel körbekerített.

Az ingatlan HÉSZ kivonata (piros nyíllal jelölve)

A képen fa látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Az ingatlan Google térképe