Hírek

Elérhetőségek

Ingatlan hasznosítási felhívás Mogyoród, 334 és a 335 hrsz-ú belterületi ingatlanok résztulajdonának értékesítésére.

INGATLANHASZNOSÍTÁSI FELHÍVÁS

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat résztulajdonában álló, Mogyoród, Kútvölgyi utcáról nyíló, Mogyoród, 334 és a 335 hrsz-ú belterületi ingatlanok résztulajdonának értékesítésére.

 

A felhívás tárgyát képező 334 hrsz. ingatlan adatai:

 • Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 4/48 tulajdonában van,
 • 4/48 tulajdoni részben a Stone Dekor Kft. a tulajdonos.
 • 419 m2 nagyságú, az Önkormányzat résztulajdona alapján: 34,92 m2. Az ingatlanhasznosítási felhívás erre a területre vonatkozik.
 • kivett beépítetlen terület
 • közművek csak az utcában
 • Lke1 övezetben szerepel („Az 1. és 2. mellékleten Lk jellel jelöltek a kisvárosias lakóterületek, Lke jellel jelöltek a kertvárosias lakóterületek. (2) Lakóterületen elhelyezett épület a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetésként a) kereskedelmi, szolgáltató, b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, c) kulturális, d) vendéglátó és szállás jellegű, e) igazgatási, iroda és f) sport rendeltetésű.”)

 

A felhívás tárgyát képező 335 hrsz. ingatlan adatai:

 • Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 4/48 tulajdonában van,
 • 4/48 tulajdoni részben a Stone Dekor Kft. a tulajdonos.
 • 415 m2 nagyságú, az Önkormányzat résztulajdona alapján: 34,58 m2 Az ingatlanhasznosítási felhívás erre a területre vonatkozik.
 • kivett beépítetlen terület
 • közművek csak az utcában
 • Lke1 övezetben szerepel („Az 1. és 2. mellékleten Lk jellel jelöltek a kisvárosias lakóterületek, Lke jellel jelöltek a kertvárosias lakóterületek. (2) Lakóterületen elhelyezett épület a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetésként a) kereskedelmi, szolgáltató, b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, c) kulturális, d) vendéglátó és szállás jellegű, e) igazgatási, iroda és f) sport rendeltetésű.”)

 

A felhívásban szereplő ingatlanok résztulajdoni hányadainak eladási ára összesen nettó 700.000, - Ft, azaz hétszázezer forint.

 

Az ingatlanok HESZ kivonata, Lke1 övezet

A 334 és a 335 hrsz. ingatlanok Google térképe

Az ingatlanról további információt Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kérhet (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., vagy a 0670/412 0246 telefonszámon, Bene-Lovászi Gabriella műszaki és vagyongazdálkodási ügyintézőtől)

 

 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott ajánlat érvénytelen.
 • Ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nyújtható be a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva elektronikus úton úgy, hogy az ajánlat megérkezzen 2020. február 05. szerda 12.00 óráig.
 • Az ajánlat elbírálásáról Mogyoród Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete dönt, ezért az ajánlatnak legalább 2020. január 31. napjáig érvényesnek kell lennie.
 • Az ajánlattevővel nem köthető szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
   

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési idő, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. a megajánlott vételi ár
 4. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 5. nyilatkozat Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával szembeni lejárt esedékességű köztartozás mentességről, illetve az esetleges szerződéskötésig a köztartozás megfizetéséről,
 6. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

 

 

Mogyoród, 2019. január 06.

Paulovics Géza

polgármester