Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS Önkormányzati kitüntetések és díjak adományozására

FELHÍVÁS

Önkormányzati kitüntetések és díjak adományozására

 

 

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 2/2024. (I.30.) önkormányzati rendelet szerint Mogyoród Nagyközség Önkormányzata által alapított díjak adományozására vonatkozó javaslatok az alábbi kategóriákban nyújthatók be:

 

Mogyoród Nagyközség Díszpolgára cím

Mogyoród Nagyközségért cím

Év Sportolója díj

Pedagógus Életműdíj

 

Részletek:

Mogyoród Nagyközség Díszpolgára cím – adományozási javaslat benyújtásának határideje november 30.

 

Mogyoród Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím a nagyközség önkormányzatának legmagasabb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik:

a)      a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,

b)      egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladást, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a nagyközség tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.

 

A cím adományozására javaslatot tehetnek:

 • polgármester,

 • alpolgármester,

 • bármely képviselő,

 • a Képviselő-testület Bizottsága,

 • legalább 200 választásra jogosult állandó mogyoródi lakos,

 • a bevett egyházak képviselője,

 • a nevelési, oktatási, kulturális és szociális intézmények vezetője,

 • egyesület vezetője,

 • alapítványok vezetői.

A javaslatot a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatalhoz írásban (papír alapon, vagy elektronikus úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy a formanyomtatvány adattartalmával megegyező beadványon) kell benyújtani. A javaslat tartalmazza a jelölt nevét és lakcímét, a jelölő személy, vagy szervezet nevét és címét, a jelölt munkásságát, életútját bemutató rövid indoklást.

 

 

Mogyoród Nagyközségért Kitüntető cím - adományozási javaslat benyújtásának határideje november 30.

 

Mogyoród Nagyközségért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a közigazgatás, a szociális igazgatás, a kultúra, a hagyományőrzés, értékmentés, sport vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Mogyoród nagyközség fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez. Évente egy Mogyoród Nagyközségért Kitüntető cím adományozható. A kitüntetett lehet személy vagy csoport.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

 • polgármester,

 • alpolgármester,

 • bármely képviselő,

 • a Képviselő-testület Bizottsága,

 • legalább 200 választásra jogosult állandó mogyoródi lakos,

 • a bevett egyházak képviselője,

 • a nevelési, oktatási, kulturális és szociális intézmények vezetője,

 • egyesület vezetője,

 • alapítványok vezetői.

 

A javaslatot a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatalhoz írásban (papír alapon, vagy elektronikus úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy a formanyomtatvány adattartalmával megegyező beadványon) kell benyújtani. A javaslat tartalmazza a jelölt nevét és lakcímét, a jelölő személy, vagy szervezet nevét és címét, a jelölt munkásságát bemutató rövid indoklást.

 

Év Sportolója díj – adományozási javaslat benyújtásának határideje november 30.

Az év kiemelkedő sportolói – egyéni és csapat – tevékenysége elismerésére a Képviselő-testület az Év Sportolója díjat adományozza. Az Év Sportolója díjban az a valamely versenyrendszerben kimagasló nemzetközi vagy hazai eredményt elért mogyoródi lakos részesülhet, aki tevékenységével, szorgalmával, kitartásával követendő példát mutat társainak és a mogyoródi fiataloknak. A kitüntető cím megosztva is adományozható együttesen elért eredmény esetén.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

 • a jelölt sportklubjának elnöke,

 • a jelölt edzője,

 • nevelési, oktatási intézmény vezetője.

 

A javaslatot a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatalhoz írásban (papír alapon, vagy elektronikus úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy a formanyomtatvány adattartalmával megegyező beadványon) kell benyújtani. Az Év Sportolója díjra jelölés tartalmazza: a jelölt nevét, címét, elérhetőségeit, az életrajzát, sporttevékenységét, a versenysportban elért kiemelkedő eredményeit, a közösségi szerepét.

 

Pedagógus Életműdíj – adományozási javaslat benyújtásának határideje november 30.

 

Pedagógus Életműdíj adható mogyoródi nevelési, oktatási intézményben legalább 25 éve dolgozó pedagógusoknak pályájuk során nyújtott kiemelkedő munkásságukért.

 

A díj adományozására javaslatot tehetnek:

 • polgármester,

 • alpolgármester,

 • a képviselő-testület tagja,

 • a képviselő-testület bizottsága,

 • mogyoródi oktatási, nevelési intézmény vezetője.

A javaslatot a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatalhoz írásban (papír alapon, vagy elektronikus úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy a formanyomtatvány adattartalmával megegyező beadványon) kell benyújtani. A Pedagógus Életműdíj jelölés tartalmazza a jelölt nevét, címét, elérhetőségeit, a jelölő személy, vagy szervezet nevét és címét,

a jelölt pedagógusi munkásságának rövid ismertetése.

 

1. melléklet a 2/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kitüntetési javaslat Mogyoród Nagyközség Képviselő-testülete által alapított elismerésre

A javasolt elismerés:

 

…………………………………………………………………………………

A kitüntetésre javasolt adatai:

Név[1]:

 

Cím[2]:

 

Levelezési cím:

 

A javaslattevő adatai:

Név[3]:

 

Cím[4]:

 

Levelezési cím:

 

A javaslattevő indoklása: (az indoklás külön oldalon, a nyomtatványhoz csatolva, folytatható)

 

 


 


[1] Szervezet esetén a szervezet és a hivatalos képviselő neve

[2] Szervezet esetén az alapító okiratban feltüntetett cím

[3] Szervezet esetén a szervezet és a hivatalos képviselő neve

[4] Szervezet esetén az alapító okiratban feltüntetett cím