Hírek

Elérhetőségek

Borpincék

Cím: H-2146 Mogyoród,
Telefon: +36 28/440-324
Fax: +36 28/441-371
E-mail: godollo@tourinform.hu

 Mogyoród nevét az 1074-es mogyoródi csata idejétõl láthatjuk a térképen, tehát közel 930 éve. Szent László herceg Salamon felett aratott gyõzelmét követõen megfogadta, hogy apátságot alapít ezen a helyen és bencés szerzeteseket telepített az apátság szomszédságában lévõ monostorba. Valószínûleg õk hozták az elsõ szõlõvesszõket Mogyoródra, továbbá közremûködésük és kezük munkája által vájták az elsõ pincéket a vulkáni tufa kõzetbe. A történelem viharos évszázadai a tatárjárás és a török idõk tönkretették az apátságot és a monostort. Többször is elõfordult, hogy csupán néhány család élt a környéken. A XIX. századra újra betele-pült, fõleg német és szlovák lakosokkal, akik hamarosan asz-szimilálódtak és folytatták a szõlõ és bortermelést. Mogyoród lankás domboldalaival, déli fekvésû lejtõivel és kiváló talaj-szerkezetével ideális adottságokkal rendelkezik a szõlõterme-lés számára. Több száz éves, kiváló klímájú borpincék találha-tók a községben. Egyre többen törekednek a régi pincék felújítására, csinosítására. A gazdák minden évben megmérettetik magukat a helyi és más hegyközségek által szervezett borversenyeken és igen jó eredményeket érnek el jó minõségû boraikkal.

Mogyoród turisztikai látnivalói, szolgáltatásai a Hungaroring, a Hungarokart gokart pálya, a Szent László kilátó-kápolna, a Falumúzeum, a pincesorok, a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház szervezésében megrendezett kulturális hagyományõrzõ prog-ramok a Szent László hét, a szüreti felvonulás és a bál, a GKRTE védnöki tábláját elnyert Csíkvölgyi Pipa Csárdában kapható gasztronómiai különlegességek, és jó borok harmo-nikusan illeszkednek a Gödöllõi Kistérség turisztikai kínálatá-ba.

Nyelvismeret: magyar, angol, német, spanyol, héber