Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I-II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

 • A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, a hozzá tartozó intézmények és nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők, így különösen: pénzforgalomban megjelenő nem készpénzes számlák könyvelése, egyéb számlák, értékpapírszámlák, devizaszámlák könyvelése, pénzforgalom nélküli vegyes könyvelési tételek könyvelése az ASP gazdálkodási programban. Utalások teljesítése
 • Tárgyieszköz nyilvántartás, könyvelés. Leltározással, illetve leltárellenőrzéssel járó feladatok ellátása, selejtezéssel kapcsolatos teendők ellátása, negyedévente az értékcsökkenés elszámolása, a főkönyvi feladás elkészítése
 • Az analitikus és főkönyvi nyilvántartások, illetve függő tételek egyeztetése, szállítói-vevői folyószámlakezelés - egyeztetés, követelések értékvesztésének nyilvántartása, könyvelése
 • EBR42 rendszerben történő adatszolgáltatások elkészítése-előkészítése
 • Egyéb adatszolgáltatások
 • Figyelemmel kíséri és elkészíti – előkészíti az ÖNEGM rendszerben történő pályázati adatlapokat
 • Részvétel az önkormányzati pályázatok pénzügyi lebonyolításában
 • Áfa analitika vezetése, egyeztetése. Önkormányzat adóbevallásainak elkészítése - előkészítése •Részvétel az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetésének elkészítésében, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, rendelet módosításainak és zárszámadási rendelet-tervezetének elkészítésének
 • Ellátja a pénzügyi teljesítésekről történő adatszolgáltatás elkészítését (Havi, negyedéves jelentések, mérlegkészítés, valamint az éves beszámoló) a különböző könyvvezetési és beszámolási rendszereket segítő programok segítségével (ASP, KGR-K11, mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés

 

 • Ellátja a Képviselő-testület és bizottságai üléseire készítendő pénzügyi tárgyú előterjesztések előkészítését • Ellátja az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (támogatási szerződések nyilvántartása, elszámolások ellenőrzése) • Feladatai során az ASP rendszer alkalmazása.
   

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatoknál felsorolva.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens képzés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú képesítés,
 • Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 •  Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 •  Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 •  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés-Németh Anita Irodavezető, Kovács Anikó Irodavezető helyettes nyújt, a a 06-28/540-716/200, mobil: 06-30/663-9842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8559/2020. , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző. [MB1] 
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


 [MB1]