Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Irodavezető

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

(1. számú melléklet) 3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör 14. Hatósági 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 Ellátandó feladatok:

Pályázatok előkészítéséhez szükséges döntés előkészítő és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása. Önkormányzati beruházások (közintézmény építés, útépítés, vízelvezető-rendszer építés, közvilágítás bővítés,stb.) előkészítésének és lebonyolításának szervezése. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak előkészítésében való közreműködés. Az iroda feladatkörébe tartozó hatósági ügyek (helyi vízgazdálkodási, közterület használati, környezetvédelmi, természetvédelmi szakhatósági kérdések, rendeltetésmód változás igazolása,stb.). Önkormányzati ingatlanok nyilvántartásának, vagyonkezelésének szervezése, ellenőrzése, hasznosításának előkészítése. Helyi közútkezelői, tulajdonosi döntések előkészítése, szervezése. A Helyi Építési Szabályzat szerinti terület-felhasználáshoz kapcsolódó feladatok (kisajátítás, útlejegyzés, ajándékozás, telekalakítás, belterületbevonás). Képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése az iroda feladatkörébe tartozó területen. Az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az önkormányzati beruházásokat, karbantartásokat, fejlesztéseket feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetése, önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak szervezése, közútkezelői feladatok szervezése, önkormányzati döntések (beruházások) végrehajtásához fűződő feladatok bonyolítása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2 (1 státusz betöltetlen)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 •  Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2002.(III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 3,14,15 pont a) alpontja, 20,26,32 pont valamelyikének I. besorolási osztály szerinti képesítés,
 • közigazgatásban, műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  B kategóriás jogosítvány
 • Köztisztviselői összeférhetetlenség hiánya, vagy annak megszűntetésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • az építészeti tervezésben vagy az építésügyi igazgatásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  a településüzemeltetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 •  Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 •  Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fila László jegyző nyújt, a 06-30/663-9801, 06-28/540-716 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8277/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Irodavezető . [MB1] 
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


 [MB1]