Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat Családsegítő munkakör betöltésére

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Mogyoród, Dózsa György út 25.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeikről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján családsegítői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a cafeteria meghatározásában.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Felsőfokú szociális végzettség, szociális munkás, szociálpedagógus (lsd.: 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklet),,
  • legalább 3 év szakmai gyakorlat
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló dokumentumok, fényképes önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.