Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat adó- és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Mogyoród
adó- és pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont: I., vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

Ellátandó feladatok:

Ellátja a pénzügyi teljesítésekről történő adatszolgáltatás elkészítését a különböző könyvvezetési és beszámolási rendszereket segítő programok segítségével (ASP rendszer gazdálkodási alrendszere, KGR-K11, mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés); ellátja a Képviselő-testület és bizottságai üléseire készítendő pénzügyi tárgyú előterjesztések előkészítését; előkészíti a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzat és intézményei elemi költségvetését, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, rendelet módosításait és zárszámadási rendelet-tervezetét; elkészíti az EBR42 rendszerben történő adatszolgáltatásokat (mutatószám felmérés); figyelemmel kíséri és elkészíti az ÖNEGM rendszerben történő pályázati adatlapokat; ellátja az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat (támogatási szerződések nyilvántartása, elszámolások ellenőrzése); az alkalmi és állandó bérjellegű számfejtések, kifizetések elvégzése (megbízási díjak, segélyek, választásokkal kapcsolatos tiszteletdíjak, jutalmak); az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények dolgozói részére történő fizetési előlegek nyilvántartása. Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó helyi adóügyi feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatoknál felsorolva a pénzügyi feladatok. Adóval kapcsolatos feladatok: adóbevallások, adatbejelentések, változás-bejelentések feldolgozása, adókivetések előkészítése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, adóellenőrzés, adók módjára behajtandó köztartozások teljes körű feladatellátása, és ezen feladatok teljes körű ügyiratkezelése, pénzforgalom könyvelése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) (egyéni megállapodás alapján), Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti valamely középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző,

 

 

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  ASP program kezelése
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz a, besoroláshoz minden munkahely feltüntetésével
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 •  Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés-Németh Anita Irodavezető, Kovács Anikó Irodavezető helyettes nyújt, a 06-28/540-716/200, mobil: 06-30/663-9842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140-5/2020., valamint a munkakör megnevezését: adó- és pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről bővebb információ az önkormányzat honlapjának https://mogyorod.asp.lgov.hu/allasajanlatok menüpont alatt található.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 

 


 [MB1]