Hírek

Elérhetőségek

Választással kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet a választópolgár lakcíme szerinti – előzetesen meghatározott – szavazókörökben.

l. szavazókör:  Mogyoród, Fóti út 24. (Juhász Jácint Művelődési Ház- COOP alagsor)

2. szavazókör: Mogyoród, Dózsa György út 40. (Polgármesteri Hivatal)

3. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent László Általános Iskola)

4. szavazókör: Mogyoród, Gödöllői út 17. (Szent László Általános Iskola)

5. szavazókör: Mogyoród, Veresegyházi út 8. (Pillangós Óvoda)

Átjelentkezés:

Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A fentiek értelmében tehát csak annak az átjelentkezési kérelmét fogadhatja el a helyi választási iroda, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott azon szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti képviselőjelölt/jelöltekre szavaz.

Választási kérelmek benyújtása történhet

 • Levélben, személyesen vagy postai úton
  • lezárt boríték szükséges, ha nem a választópolgár személyesen nyújtja be,
  • bizonyos esetekben meghatalmazás is kell: a mozgóurna iránti kérelmet, ha nem a választópolgár, hanem meghatalmazottja nyújtja be, de ez esetben a kérelmet is a meghatalmazott írja alá;
 • elektronikus azonosítás nélküli elektronikusan (https://www.valasztas.hu/ugyintezes weboldalon keresztül)
 • elektronikus azonosítás (ügyfélkapu/KAÜ) után elektronikusan (https://www.valasztas.hu/ugyintezes weboldalon keresztül)

Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus (www.valasztas.hu weboldalon keresztül) benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a település megnevezését (Mogyoród) tartalmazza a 002. szavazókörben (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) szavazhatnak.

Mozgóurna

Az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy „ügyfélkapus” azonosítást követően elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig nyújthatja be.

Mozgóurna kérelem választás napján (október 13-án) 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Szavazás:

Az SzSzB szavazáskor ellenőrzi a szavazópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét.

A szavazáshoz szükségesek az érvényes okmányok:

 1. személyazonosság megállapítására szolgáló magyar hatóság által kiállított irat („személyigazolvány”, kártya formátumú jogosítvány, útlevél, ideiglenes útlevél, ideiglenes személyi igazolvány, illetve EU más tagállamának hatósága által kiállított útlevél vagy személyazonosító igazolvány), ÉS
 2.  személyazonosítót (régen „személyi szám”) igazoló okirat:
  1. személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a „lakcímkártya”hátoldala) VAGY
  2. hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről
 3. amennyiben a 2.) pontban megjelölt iratok nem állnak rendelkezésre, akkor a lakcím igazolására szolgáló okirat:
  1. lakcímkártya
  2. a lakcímbejelentésről szóló Lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény
  3. a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, ha még nem adtak ki adatváltozást követően „új lakcímkártyát”.

A választás eredménye:

Polgármester: Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta (szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.)

Képviselők egyéni listás rendszerben:

Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Mogyoródon a 23 egyéni képviselőjelölt közül 8 képviselőjelölt választható a szavazás alkalmával, tehát legfeljebb 8 névre adható le érvényes szavazat! Tehát azok a szavazólapokon szereplő szavazatok lesznek figyelembe véve az eredmény megállapítása során, ahol az 1-8 darab szavazat helyéül megjelölt körben elhelyezett egymást keresztező vonalak kerülnek elhelyezésre. A 8 darab szavazatnál többet (9-20 darab szavazatot) tartalmazó szavazólapok érvénytelenek!

Szavazatok számának egyenlősége esetén, sorsolással kell megállapítani, hogy az érintett képviselő-jelöltek közül ki jut mandátumhoz.

Nemzetiségi választás

Mogyoródon a roma és a román TELEPÜLÉSI nemzetiségi választásra kerül sor 2019. október 13. napján.

A nemzetiségének megfelelő szavazólapot az kap, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzéken.

A nemzetiségi szavazatokat „ZÖLD” SZÍNŰ BORITÉKBAN LEHET LEADNI. A nemzetiségi választópolgárok számára a nemzetiségüknek megfelelő zöld szavazólapokat, valamint zöld borítékot kell adni a szavazatszámláló bizottságnak. A zöld borítékot le kell zárni, mert a lezárás hiánya, sőt a nyitott boríték is a szavazatok ÉRVÉNYTELENSÉGÉT EREDMÉNYEZI!

A nemzetiségi képviselőjelöltek közül legfeljebb 3 képviselőjelöltre adható le érvényes szavazat!

Vagyis az 1, 2, 3 szavazat helyéül megjelölt körben elhelyezett egymást keresztező vonalakkal lehet érvényesen szavazni. A 3 jelöltnél többre adott szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelen!

A roma és román nemzetiségieken kívül egyb, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár is szavazhat a saját területi, adott esetben országos listájára.

Mogyoród, 2019. szeptember 26.

dr. Moldván Tünde
HVI vezetője