Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató bölcsödei elhelyezéssel kapcsolatosan

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy az önkormányzat ezt a 2019. január 1-től kötelezően ellátandó feladatát, nem csak a településen lévő saját bölcsőde létrehozásával, hanem az ilyen jellegű szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, akár más településen, ellátási szerződés keretében is teljesítheti. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként jelenleg is biztosít bölcsődei férőhelyet településünk kisgyermekeinek, a kistarcsai Csodasziget Családi Bölcsődében. A bölcsődével kapcsolatos bővebb információ a csatolmányban olvasható, valamint az igényléshez szükséges nyomtatvány is innen tölthető le.