Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató - belterületi vadászatról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, a Szentjakab park, Tölgyes utca, Tölgyfa utca, Őzjáték utca területén valamint a Benczúr Gyula utca erdő felőli végén vadkármegelőző céllal, belterületi vadászatot tart. Szentjakab parkban a vadászati tevékenység nem érinti, az egész közterületet, csak egy az autópálya felőli kerítés mentén fekvő földrészletet. A jelzett földrészlet a Szentjakab park 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 92. számokkal határos. A Benczúr Gyula utcában sem érinti a vadászat a teljes közterületet, csak a Benczúr Gyula utca 28. és 30. szám, illetve a Feszty Árpád utca 7. és 16. szám, illetve a Lotz Károly utca 7. és 24. szám környékét.

A Gödöllői Rendőrkapitányság engedélye alapján, a vadászati tevékenység június elejétől augusztus végéig minden héten a csütörtöki, pénteki, és szombati napokon várható.

A belterületen kárt okozó vad elejtése a fentiekben megjelölt területeken, lőfegyverrel történik, fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező vadászok által, a jogszabályi előírások szigorú betartásával, a rendőrség számára esetileg jelentést téve.

Mivel a megjelölt területeken a vadászat lőfegyverrel történik, kérjük a lakosságot, hogy a fenti területeken, a jelzett napokon, körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

A vadak által okozott kár csökkentésében a lakosság is tud segíteni! Az erdő közelében élők sokat tehetnek a probléma megoldása érdekében, megfelelő kerítések építésével, az elhanyagolt telkeken a bozótosok felszámolásával, a területek lekaszálásával, rendbetételével. Fontos, hogy a vadat ideiglenes vagy állandó etetési tevékenységgel senki ne szoktassa belterületre, a kerti zöldhulladékot megfelelően kezeljék és azt ne az erdős, bokros, elhanyagolt területekre vigyék, mivel a hulladékkupacok alatt megjelenő rovarok, csigák, giliszták a vaddisznók táplálékául szolgálnak.

További információ a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájától kérhető a 06-30/663-9803-as telefonszámon, a 06-28/540-716/103-as melléken vagy elektronikus úton a tadics.attila@mogyorod.hu e-mail címen.