Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

J E G Y Z Ő J E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: fila.laszlo@mogyorod.hu

KRID azonosító: 706179366

Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez

Tisztelt Szülő!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy az önkormányzat ezt a feladatát, nem csak a településen lévő saját bölcsőde létrehozásával, hanem az ilyen jellegű szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján, akár más településen is teljesítheti.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként jelenleg is biztosít bölcsődei férőhelyet településünk kisgyermekeinek, a kistarcsai Csodasziget Családi Bölcsödében, addig, amíg Mogyoródon fel nem épül a bölcsőde.

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

  • a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető.) Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a betöltetlen helyek függvényében a kisgyermek akár 2,5 éves korától járhat óvodába.
  • a Gyvt.-ben foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzat az évi igényfelmérés céljából felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő jelezhesse a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal kapujánál kifüggesztett gyűjtőládába (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) helyezheti el vagy szkennelve e-mailben a kerteszne@mogyorod.hu címre küldheti meg, majd később teljesítve a papír alapú benyújtást. Lehetőség van továbbá a nyilatkozatot az elektronikus kitöltést követően AVDH (https://niszavdh.gov.hu ) elektronikus aláírással ellátni, majd ePapíron ( https://epapir.gov.hu ) keresztül hiteles iratként megküldeni a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalnak.

Az igénylő lapot gyermekenként kell kitölteni és 2020. április 30-ig kérjük visszajuttatni!

 

                                                                                                         dr. Fila László s.k.

                                                                                                                    jegyző

Csatolmány(ok):