Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás 2018.november 5-től

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Mogyoród nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 

2018. november hó 5. napja – 2018. december hó 31. napja között ebösszeírást tart.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány 2018. november 5-től átvehető a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 33. szám alatt, vagy letölthető a honlapunkról: www.mogyorod.hu/hivatal/ügyfélszolgálat/nyomtatványok/általános igazgatás/ebösszeíró adatlap

 

Az adatszolgáltatás 2018. november 5-től 2018. december 31-ig az alábbi módon teljesíthető:

az újságban megjelent, honlapról letöltött, vagy egyéb módon beszerzett, kitöltött adatlapokat

  • a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz (2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.) postai úton beküldve, vagy
  • a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (ügyfélfogadási időben: hétfőn: 08-18-ig (12 és 13 óra között ebédidő) vagy szerdán: 13-16 óra között) személyesen leadva, vagy
  • az adatlapot a fila.laszlo@mogyorod.hu email címre (szkennelve) beküldve.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy            
a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja! A kötelezettség nem teljesítése esetén 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
• amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.     
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni!     
• Az ebtulajdonosok kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot 8 napon belül bejelenteni az állatokat ellátó állatorvosnál.

 

Mogyoród, 2018. november 05.

Paulovics Géza
polgármester